Általános szerződési feltételek

Queens store s.r.o. kereskedelmi társaság

székhelye: Thámova 166/18, 186 00, Prága 8, Cseh Köztársaság, 186 00, Prága 8.

ID: 06551203

 

a Prágai Városi Bíróság cégjegyzékében, a C részleg 192700 sz. bejegyzés alatt nyilvántartásba vett, az alábbi címszó alatt: árueladás on-line üzlet közvetítésével, amely a www.queens.hu internetcímen kerül működtetésre.

 

 

Az eladó elérhetőségei: 

FROGMAN s.r.o., Queens 26534C, East Gate Business park B1 - Magyar Posta, 2151 Fót, Hungary

e-mail cím: [email protected]

telefon: +420 604 99 55 11

 

Ezek az üzleti feltételek (a továbbiakban, mint „üzleti feltételek“) a Queens store s.r.o. üzleti társaság, Thámova 166/18, székhelyű, azonosító szám: 06551203, a cégjegyzékbe a Prágai Városi Bíróság 192700 rovatának C bejegyzésében (a továbbiakban mint „eladó“ megállapítja a felek adás-vételi szerződéséből (a továbbiakban, mint „adás-vételi szerződés“) eredő kölcsönös jogokat és kötelezettségeket a Polgári Törvénykönyv (NOZ) § 1751 1.bekezdés, 89/2012 sz. 1 törvénye (a továbbiakban, mint „Polgári Törvénykönyv “) alapján, amely az eladó és egy másik fizikai személy ((a továbbiakban, mint „vevő“), között jött létre az eladó internetes üzletének közvetítésével. Az internetes üzletet az eladó a www.queens.hu weboldalon (a továbbiakban, mint „weboldal“) üzemelteti, a weboldal felületén (a továbbiakban, mint „üzlet weboldal felülete“).

Tartalomjegyzék

 

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás a vevő-fogyasztó számára

 1. Bevezető rendelkezések

 2. Felhasználói fiók

 3. Adás-vételi szerződés megkötése

 4. A termékek ára és fizetési feltételek

 5. Elállás az adás-vételi szerződéstől

 6. Áruszállítás és kézbesítés

 7. Hibás teljesítés jogkövetkezményei

 8. Szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

 9. Élettartam garancia Queens Essentials termékekre
 10. Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

 11. Záró rendelkezések

 

 

Szerződéskötést megelőző tájékoztatás a vevő-fogyasztó számára

 1. A távolsági kommunikáció költsége nem különbözik a Vevőnek a szolgáltatója által felszámított alapdíjtól; a Vevő nem kényszerül arra, hogy az Eladóval az Eladónak felszámított vonalakon kommunikáljon.

 2. Az Eladó az áru leszállítása előtt a vételár teljes kifizetését kéri. A fizetés vagy banki átutalással, utánvéttel, interneten keresztül történő bankkártyás fizetéssel, vagy a weboldalon található FIZETÉS szakaszban ITT felsorolt egyéb módokon történik. Személyes átvétel esetén a Vevő fizeti az oda- és visszautazás költségeit. Postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítés esetén a szállítási díjak a weboldalon az ITT található SZÁLLÍTÁS szakaszban felsorolt díjak szerint kerülnek felszámításra.

 3. A Vevő kérésére módosított áruk esetében az áru végső árának 30%-át kell letétbe helyezni; a Vevő kérésére módosított árukra vonatkozó szerződéstől a V.2. cikk szerinti határidőn belül indoklás nélkül nem lehet elállni.

 4. Az Eladó nem köt ismétlődő teljesítésű vagy határozatlan időre szóló szerződéseket. Amennyiben mégis megkönnyíti az ilyen szerződés megkötését, az ismétlődő teljesítés szolgáltatója közli a legrövidebb időtartamot, amelyre a feleket a szerződés köti, beleértve az árat vagy annak meghatározásának módját egy számlázási időszakra vonatkozóan, amely mindig egy hónap, feltéve, hogy ez az ár rögzített, valamint az áruk vagy szolgáltatások szállítására vonatkozó adók, díjak és költségek részleteit.

 5. Az áruk és szolgáltatások árai az üzlet webes felületén szerepelnek, beleértve az általános forgalmi adót (ÁFA). A szállítási árak a weboldalon található SZÁLLÍTÁS menüpontban találhatók ITT.

melynek során az elállást az Eladó szállítási címére vagy a [email protected] e-mail címre kell elküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vevő a nyomtatványt ITT töltheti le.

 1. A Fogyasztó a következő esetekben nem állhat el a Szerződéstől: 

 1. A szerződéstől való elállás esetén a Vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit, távközlő eszközzel kötött szerződés esetén pedig az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza a szokásos postai úton. Ha a Vevő eláll a szerződéstől, köteles az átvett árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül elküldeni vagy átadni az Eladónak. A Vevő köteles az árut hiánytalanul, azaz az összes mellékelt tartozékkal együtt, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben visszaküldeni, ahogyan az árut átvette. Abban az esetben, ha az árut nem az eredeti csomagolásban és/vagy az eredeti csomagolást sérülten küldik vissza, az Eladó jogosult a vissza nem küldött és/vagy sérült eredeti csomagolás kifizetésére. Ezt a visszatérítést az Eladó levonja a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállás miatt visszatérítendő összegből. A Vevő felel az Eladóval szemben a kérdéses áru értékcsökkenéséért, amely az áru természetétől és jellemzőitől eltérő kezeléséből ered.

 2. A Fogyasztónak joga van az árut úgy kipróbálni, hogy

 1. A szerződéskötés alapvetően magyar nyelven történik, az üzleti ügy lezárását követően az Eladó archiválja az adatokat. A megkötött szerződést az Eladó a sikeres teljesítés érdekében a megkötéstől számított legalább öt évig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti időtartamig tárolja és nem hozzáférhető az abban nem érintett harmadik személyek számára. 

 2. Abban az esetben, ha a panaszt nem rendezik, a Vevő jogosult panaszt tenni a felügyeleti vagy állami felügyeleti szervnél, a Magyar Kereskedelmi Felügyeletnél (Fogyasztóvédelmi felügyelet), A részletekért a vásárlók a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ weboldalon tájékozódhatnak. A vásárlóknak joguk van arra is, hogy a vitát online rendezzék a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU weboldalon elérhető ODR platformon keresztül.

 3. A megrendelés leadásával a Vevő megerősíti, hogy az adásvételi szerződés megkötése előtt elolvasta és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a weboldal egyes részeiben felsorolt alábbi dokumentumokat és információkat: 

I.

Bevezető rendelkezések

 1. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azon esetekre, amikor az eladótól vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az árut vállalkozói tevékenysége keretein belül vagy saját, önálló szakmájának részeként rendeli meg.

 2. A feltételektől eltérő rendelkezéseket a vételi szerződés tárgyalja. Az adásvételi szerződésben szereplő eltérési szabályok az irányadók a Szerződési Feltételek rendelkezései felett.

 3. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek magyar nyelven íródtak. Az Általános Szerződési Feltételek a Vevőre és az Eladóra nézve az adásvételi szerződés megkötésének pillanatától kötelező érvényűek.

 4. Az Általános Szerződési Feltételek és azok alkotóelemeinek szövege az Eladó által a törvényeknek megfelelően egyoldalúan módosítható vagy kiegészíthető. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Vevőnél a Szerződési Feltételek vagy azok részeinek új változatának hatálybalépése előtt merültek fel.

 5. Az Eladó jogosult a weboldalon feltüntetett ajánlatának keretein belül eltérni az Általános Szerződési Feltételektől.

 

II.

Felhasználói fiók

 1. A Vevő weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felülethez. A Vevő a felhasználói felületről tudnak áruk megrendelni (a továbbiakban: “felhasználói fiók”). 

 2. Amennyiben az üzlet webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

 3. A weboldalon történő regisztráció és az áruk megrendelése során a Vevő köteles pontos és valódi adatokat szolgáltatni. A Vevő köteles minden változtatás után frissíteni a felhasználói fiókban megadott adatokat. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

 4. A Vevő által a regisztráció során megadott adatokat kötelező és választható mezőkre osztják. A kötelező mezők az Eladó és a Vevő közötti adásvételi szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges adatok. A nem kötelező mezőket a Vevő önként megadhatja az eladónak, és ezek az önkéntesen szolgáltatott adatok növelhetik az eladó kényelmét a szerződés teljesítése során, vagy felhasználhatják a Vevő személyre szabására az üzleti üzenetek jobb megcélzása érdekében.

 5. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles bizalmasan kezelni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat.

 6. A Vevő nem jogosult a felhasználói fiók harmadik fél számára történő használatára.

 7. Az Eladó megszüntetheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a Vevő nem használja felhasználói fiókját 2 évnél hosszabb ideig, vagy ha a Vevő megsérti a vételi szerződésből fakadó kötelezettségeit (ideértve a Általános Szerződési Feltételeket is), vagy ha az Eladó megváltoztatja a technológiáit oly módon, hogy nem kompatibilis az előző rendszerrel.

 8. A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan rendelkezésre áll, különös tekintettel az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek karbantartására, valamint harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek karbantartására.

 9. Az Eladó nem vállal felelősséget az ügyfélfiók működéséért, és fenntartja a jogot a felhasználói fiók funkcionalitásának előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

 10. Az Eladó nem felelős a Felhasználói fiók harmadik fél általi visszaélésszerű használatáért.

 

III.

Az adás-vételi szerződés megkötése

 1. A webáruház felületén az áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre az árukra. 

 2. Az üzlet internetes felülete tartalmazza az információkat a termékről, beleértve az egyes termékek árait és a termék visszaküldésének költségét, amennyiben az adott terméket természetéből adódóan nem lehetséges a szokásos postai úton visszaküldeni. A termék ára az ÁFA-val és az összes kapcsolódó díjjal együtt kerül feltüntetésre. Az árak mindaddig érvényesek, míg az üzlet weboldal felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi feltételekkel kössön adás-vételi szerződést.

 3. Az üzlet internetes felülete a csomagolással és szállítással kapcsolatos költségeket is tartalmazza.

 4. Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti az üzlet internetes felületén található megrendelő nyomtatványt. A megrendelő nyomtatvány az alábbiakról tartalmaz információkat:

A Vevő jogosult a megrendelés leadása előtt ellenőrizni és módosítani az adatokat.

 1. A megrendelést a vevő a „Megrendelés megerősítése“ gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek feltételezi. A megrendelés kézhezvételét követően az eladó haladéktalanul visszaigazolja elektronikus postával a kézbesítést, a vevő által a felhasználói fiókban vagy a megrendelésben megadott címre (a továbbiakban, mint „a vevő elektronikus címe”).

 2. Az eladónak a megrendelés természetétől függően (áru mennyisége, vételár, szállítás feltételezett költsége) mindig jogában áll felkérni a vevőt a megrendelés további megerősítésére (pl.: írásban vagy telefonon).

 3. Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés átvételével (elfogadás) jön létre, amelyet az eladó a vevőnek e-mailben küld meg, a e-mail címére.

 4. A vevő beleegyezik a távkommunikációs eszközök használatába a szerződés megkötésekor. A szerződés megkötésével összefüggő távkommunikációs eszközök használata révén felmerült költségeket (internetes kapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a vevő viseli, mivel ezek a költségek nem térnek el az alapdíjaktól.

 5. Az eladó fenntartja az árumegrendelés törlésének jogát, amennyiben az áru a szokásos ár kevesebb, mint 10 %-áért vagy kevesebb, mint 300 Ft-os áron került eladásra (a szállítás költsége nem tekintendő a termék árának).

 6. Az eladó fenntartja az árumegrendelés törlésének jogát, amennyiben az árura több, mint egy kedvezményes kupon lett érvényesítve.

IV.

A termékek ára és fizetési feltételek

 1. A termék árát és a szállítással kapcsolatos költségeket az adás-vételi szerződés szerint a vevő a megrendelés befejezésekor felkínált módokon térítheti meg. A termék árát mindig lehetséges lesz banki átutalással, utánvétellel az áru átvételekor és legalább egy további online fizetési eszközzel, az aktuális elérhetőség szerint megtéríteni.

 2. A vételárral együtt a vevő köteles eladónak a csomagolással és szállítással kapcsolatos költségeket is megtéríteni a megállapodás szerinti összegben. Amennyiben másként nem kerül feltüntetésre, a továbbiakban a vételár alatt az áru kézbesítésével kapcsolatos költség is értendő.

 3. Az eladó nem igényel a vevőtől előleget vagy egyéb hasonló térítést. Ez nem érinti az üzleti feltételek IV.6. pontjának rendelkezéseit az áru vételárának előre fizetésére vonatkozó kötelezettséget illetően.

 4. Készpénzes vagy utánvétellel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételárat a szerződés megkötésétől számított 5 munkanapon belül kell megtéríteni.

 5. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles a vételárat a megadott változó szimbólummal (VS) együtt megtéríteni. Nem készpénzes fizetés esetén vevő vételár térítésére vonatkozó kötelezettsége abban a pillanatban kerül teljesítésre, amint a megadott összeget jóváírják az eladó számláján.

 6. Az eladónak jogában áll a vételár teljes összegének megtérítését kérni még az áru vevő részére történő megküldése előtt, különösen abban az esetben, ha a vevő oldaláról nem érkezik további visszaigazolás a megrendelést illetően (3.6. pont).

 7. Az eladó által vevő számára nyújtott esetleges kedvezményeket nem lehet egymással kombinálni.

 8. Amennyiben a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos vagy az általánosan kötelező jogszabályok előírják, a fizetést illetően eladó az adás-vételi szerződés alapján adóbizonylatot – számlát – állít ki a vevő számára. Az eladó ÁFA fizető. Az adóbizonylatot – számlát – eladó a vételár megtérítése után állítja ki és elektronikus formában a vevő e-mail címére küldi meg.

 9. A bevétel nyilvántartási törvény értelmében eladó köteles vevő számára vásárlási nyugtát kiállítani. Ugyanakkor köteles online nyilvántartásba venni a beérkezett bevételt az adóhatóságnál; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

 

V.

Elállás az adás-vételi szerződéstől

 1.   A vevő tudomásul veszi, hogy a hatályos törvények szerint nem lehet az adás-vételi szerződéstől visszalépni többek között az olyan áru leszállításától, amely a vevő kívánsága szerint vagy az ő[email protected] személye részére került módosításra, az adás-vételi szerződéstől és a gyorsan romlandó áru leszállításától, amely a kézbesítést követően visszavonhatatlanul keveredik más árukkal, az adás-vételi szerződéstől a lezárt csomagolású áru leszállításától, amelyet a vevő a csomagolásból eltávolított és higiéniai okokból nem lehetséges a visszaküldése és az adás-vételi szerződéstől a hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program leszállításától, amennyiben az eredeti csomagolásuk nem sértetlen.

 2.    Ha ez nem a V.1. pontban említett eset, vagy bármely más olyan eset, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van az áru átvételétől számított harminc (30) napon belül elállni az adásvételi szerződéstől. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle árutípus vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének időpontjától kezdődik. Ha az adásvételi szerződés tárgya rendszeresen ismétlődő áruszállítás, ez a határidő az első áruszállítás átvételének időpontjától kezdődik. Az Eladó az adásvételi szerződéstől való elállásra hosszabb határidőt biztosít a Vevőnek.

 3.    Az adásvételi szerződéstől való elállást az V. cikk 2. pontjában meghatározott határidőn belül írásban kell az Eladónak megküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a Vevő az ITT letölthető űrlapot használhatja. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást az Eladó szállítási címére vagy az Eladó [email protected] e-mail címére küldheti el.

 4.    Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés eleve megszűnik. Az árut az elállási nyilatkozatnak az Eladó részére történő megküldésétől számított tizennégy (14) napon belül kell visszaküldeni az Eladó visszaküldési címére. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton.

 5.    A Vevő köteles az árut hiánytalanul, azaz az összes mellékelt tartozékkal együtt, teljes dokumentációval, sértetlenül, tisztán, az eredeti csomagolással együtt, abban az állapotban és értékben visszaküldeni, ahogyan az árut átvette. Abban az esetben, ha az árut nem az eredeti csomagolásban és/vagy az eredeti csomagolást sérülten küldik vissza, az Eladó jogosult a vissza nem küldött és/vagy sérült eredeti csomagolás megtérítésére. Ezt a visszatérítést az Eladó levonja a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállás miatt visszatérítendő összegből.

 6.    A Vevő felelős az Eladóval szemben a szóban forgó áru értékcsökkenéséért, amely az áru természetére és jellemzőire tekintettel szükségesől eltérő kezeléséből adódik.

 7.    Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállást követő tizennégy napon belül ugyanilyen módon visszautalni a Vevőnek minden olyan pénzösszeget, beleértve az áruk szállítási költségét is, amelyet az Eladó az adásvételi szerződés alapján a Vevőtől kapott. Az Eladó a Vevőnek más módon átvett pénzeszközöket csak akkor adja vissza, ha a Vevő ehhez hozzájárult, és ha nem merülnek fel további költségek. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a Vevőnek visszafizetni, amíg a Vevő az árut vissza nem küldi az Eladónak, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az Eladónak. Ha az Eladó jogosult az áru értékcsökkenése miatti kártérítésre, azt a Vevő vételár-visszatérítési igényével szemben beszámítja.

 8.    Abban az esetben, ha a Vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult bármikor elállni az adásvételi szerződéstől, amíg a Vevő át nem veszi az árut. Előlegfizetés esetén az Eladó a kifizetett vételárat vagy annak egy részét a Vevőnek ugyanolyan módon téríti vissza, ahogyan azt megkapta. Az Eladó jogosult az e cikk szerinti eljárást alkalmazni különösen abban az esetben, ha az áru árában nyilvánvaló tévedés van. 

 9.    Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni. Amennyiben az ajándék visszaszolgáltatása nem lehetséges, az Eladó jogosult az ajándék szokásos árának megfelelő összegű pénzbeli kártérítésre.

 10. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy törölje az olyan áruk megrendelését, amelyekre egy helyett több kedvezményes kupon került alkalmazásra, vagy ha a már kedvezményes árura több mint 20%-os kedvezményt alkalmaznak.

 11. A Vevő a kiválasztott konkrét áruhoz (megrendeléshez) olyan szolgáltatást is vásárolhat, amely az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségének meghosszabbításából áll (az V. cikk 2. pontjában meghatározott határidőhöz képest harminc (30) nappal történő meghosszabbítás), ahol e szolgáltatás megvásárlását követően a Vevő az áru átvételétől számított hatvan (60) napon belül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.

  A szolgáltatás nem átruházható. Csak egyszer gyakorolható az adott megrendelésben szereplő bármelyik árura, és csak a Vevő személye által.

  A szolgáltatás ára az Eladó weboldalán ITT található. A szolgáltatás árának megfizetése ugyanúgy történik, mint a szolgáltatással érintett megvásárolt áru vételárának megfizetése.

  A szolgáltatás csak az áruvásárlással egyidejűleg vásárolható meg, a szolgáltatás utólag nem vásárolható meg.

  A szolgáltatás igénybevételének elmulasztása nem jogosítja fel a Vevőt a szolgáltatásért fizetett ár visszatérítésére. A Vevő által az adásvételi szerződéstől való elállás bármely más okból vagy az áru átvételétől számított harminc (30) napon belül történő igénybevétele szintén nem jogosítja fel a Vevőt a szolgáltatásért fizetett ár visszatérítésére.

  A szolgáltatás jellegéből adódóan a szolgáltatás megvásárlásával a Vevő kifejezetten kéri és elfogadja, hogy az Eladó megkezdje a szolgáltatás teljesítését, és a szolgáltatás teljesítése megtörténik. A Vevő kérésére a szolgáltatás nyújtása már az adásvételi szerződés megkötésének pillanatában megkezdődik, amikor az Eladó megkezdi a Vevő szolgáltatás igénybevételének biztosításához szükséges folyamatokat. A Vevő ezért tudomásul veszi, hogy nem jogosult elállni az adásvételi szerződéstől való elállási lehetőség meghosszabbításából álló szolgáltatási szerződéstől.

  A Vevő és az Eladó jelen szolgáltatásból eredő egyéb jogaira és kötelezettségeire az V. cikk rendelkezései és az alkalmazandó jogszabályok vonatkoznak, amelyek az Áruk átvételétől számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől való elállás lehetőségére vonatkoznak.

VI.

Áruszállítás és kézbesítés

 1. Abban az esetben, ha a szállítás módja a vevő külön kérésére kerül megállapodásra, a vevő viseli az ezzel a közlekedési móddal kapcsolatos kockázatot és az ehhez kapcsolódó esetleges többletköltségeket.

 2. Ha a Vevő nem veszi át az árut, az Eladó jogosult továbbbiakban a Vevőt a megbízhatatlan vevők listájára (a továbbiakban: "feketelista") felvenni, amely alapján az Eladó feketelistáján szereplő személyek további vásárlás esetén kötelesek a megrendelt árut annak kiszállítása előtt kifizetni. A megbízhatatlan vevőknek ezt a listáját az Eladó vezeti, kizárólag az Eladó belső használatára szolgál, és semmilyen módon nem kerül nyilvánosságra.

 3. Abban az esetben, ha a vevő oldalán keletkezett okból szükséges az árut ismételten vagy más módon kézbesíteni, mint ahogy a megrendelésben szerepelt, vevő köteles az újbóli kézbesítésből, illetve a másik szállítási módból eredő költségeket megtéríteni.

 4. Az áru szállítótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét, s bármely hiba esetén a szállítót haladéktalanul értesíteni. Abban az esetben, ha a csomagolás épségének megsértése a csomagba történt illetéktelen behatolásról tanúskodik, vevőnek nem kell a csomagot a szállítótól átvennie. A későbbi reklamáció nem lesz figyelembe véve. 

 5. A felek további jogait és kötelezettségeit az áru szállításával kapcsolatban az Eladó által kiadott különleges szállítási feltételek szabályozhatják. A szállítási díjakat és egyéb információkat lásd itt: https://www.queens.hu/hu/szallitas

VII.

Hibás teljesítés jogkövetkezményei

 1. A Szerződő Feleknek a hibás teljesítésből eredő jogokra és jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok az irányadók.

 2. Az eladó felel vevőnek azért, hogy az áru az átvételkor hibátlan legyen. Az eladó különösen azért felel vevőnek, hogy abban az időpontban, amikor vevő az árut átvette:

 1. Az Általános Szerződési Feltételek VII.2. pontjábanemlített rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített áruk esetében arra a hibára, amely miatt a felek alacsonyabb árban állapodtak meg, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódására, használt áruk esetében arra a hibára, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a Vevő átvette, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

 2. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. A Vevő jogosult a fogyasztási cikkekben az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül előforduló hiba esetén reklamációt érvényesíteni..

 3. A hibás teljesítésből eredő jogokat a vevő az eladó telephelyének címén érvényesítheti, ahol a reklamáció fogadása lehetséges, figyelembe véve az eladott áruk választékát vagy adott esetben az eladó székhelyén vagy vállalkozásának helyén.

 4. A felek további jogai és kötelezettségei az eladó hibákért való felelősségével kapcsolatban itt találhatók: https://www.queens.hu/hu/reklamacio

VIII.

Szerződő felek egyéb jogai és kötelezettségei

 1. Vevő tulajdonjogot szerez az árura az áru teljes vételárának megfizetésével.

 2. Az Eladót a Vevővel szemben semmilyen magatartási kódex nem köti.

 3. Az adás-vételi szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Magyar Kereskedelmi Felügyelet (Fogyasztóvédelmi felügyelet) az illetékes, székhelye: Budapest, József krt. 6, 1088, Magyarorszóag, internetcíme: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/

 4. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet végzi többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartásának felügyeletét.

 5. Az Eladó és a Vevő közötti vitás kérdéseket bíróságon kívül is meg lehet oldani a Magyar Kereskedelmi Felügyeletnél (Fogyasztóvédelmi felügyelet), részletekért a vásárlók a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ weboldalon tájékozódhatnak. A vásárlóknak joguk van arra is, hogy a vitát online rendezzék a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU weboldalon elérhető ODR platformon keresztül.

 6. Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árut értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hivatal végzi.

 7. A személyes adatok védelmének felügyeletét az Adatvédelmi Hivatal látja el.

 8. A Vevő ezúton átvállalja a változó körülmények kockázatát.

 

IX.

Élettartam garancia Queens Essentials termékekre

Kiállunk a termékeinkért, ezért a kiválasztott pólókra az alábbiakban meghatározott feltételek szerint, az átvételkor a minőségért való jogi felelősségünkön túlmenően különleges, korlátozott, élethosszig tartó minőségi garanciát is nyújtunk. A garancia a https://www.queens.hu/hu/8929-queens-essentials kategóriába tartozó pólókra vonatkozik.

Mi a minőségi garancia?

A minőségi garancia ("garancia") azt jelenti, hogy pólóink egy meghatározott ideig megfelelnek a szokásos rendeltetésüknek. Ha pedig nem, akkor a pólót az itt meghatározott feltételek szerint kicseréljük. 

Mennyi ideig és kinek nyújtunk garanciát?

Pólódra élettartam garanciát vállalunk. A garancia nem átruházható, és csak a következőkre vonatkozik

az eredeti vásárlóra vonatkozik. A garancia csak a közvetlenül a www.queens.hu weboldalon és a hivatalos Queens és Footshop üzletekben vásárolt pólókra érvényes.Garancia terjedelme:A garancia csak az anyag- vagy kivitelezési hibákra terjed ki, mint például a következőkkel kapcsolatos problémákra

varratok, logók stb. 

A garancia nem terjed ki a normál elhasználódásra, a nem megfelelő karbantartás okozta károkra vagy a termék természetes öregedésére.

A garancia nem terjed ki a póló nem rendeltetésszerű használatából eredő károkra sem, mint pl.

szélsőséges hőmérsékletnek, vegyi anyagoknak, éles tárgyaknak vagy egyéb szokatlan kezelésnek való kitettség. Hasonlóképpen nem terjed ki a garancia a balesetek okozta károkra. (szakadások, kopások stb.).

A garancia nem vonatkozik azokra a pólókra, amelyeket bármilyen módon megváltoztattak (pl. festés, vágás, hímzés, stb.) vagy a Queens vagy a Footshopon kívüli személy által javítottak.

 

Garancia eljárás:

A reklamációhoz szükséges pólót a Queens raktárba, az itt megadottak szerint: https://www.queens.hu/hu/reklamacio - Ezen adatok nélkül a reklamációt nem lehet elbírálni és feldolgozni, és visszaküldjük a vevőnek. Ne felejtsd el megadni a címed, beleértve a telefonszámot és az e-mail címet is, hogy folyamatosan tájékoztatni tudjunk a reklamáció állapotáról.

A jótállás igénybevételekor a terméket megvizsgálják, hogy megfelel-e a jótállási feltételeknek.

A terméket azonos modellre cserélik, ha a reklamációt elfogadják. Ha az eredeti modell nem áll rendelkezésre, akkor egy másik színű vagy színű alternatívát biztosítunk.

hasonló kivitelben.

 

Egyéb feltételek:

Fenntartjuk a jogot a garancia feltételeinek megváltoztatására.

A jelen jótállás nyújtása nem érinti az átvételkor fennálló jogi felelősségünket a minőségért, és a szerződésnek való meg nem felelés esetén törvényesen jogosult vagy a díjmentes kijavításra.

X.

Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

https://www.queens.hu/hu/consent/privacy-policy

XI.

Záró rendelkezések

 1. Ha egy adás-vételi szerződésen alapuló kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatot a helyi törvény szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztó jogát, melyek az általánosan kötelező jogszabályokból erednek.

 2. Amennyiben az üzleti feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezések helyett olyan rendelkezés lép érvénybe, amelynek jelentése a leginkább megközelíti az érvénytelen rendelkezéseket. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 3. A szerződés alapján felmerülő kapcsolatokat és esetleges vitákat kizárólag az Európai Unió joga alapján rendezik. 

 4. A szerződés magyar nyelven készült. Amennyiben a Vevő igényei szerint a szerződés szövegének fordítása készül, az Általános Szerződési Feltételek értelmezésével kapcsolatos vita esetén a szerződés magyar nyelvű értelmezése az irányadó. A szerződés elektronikus formában kerül tárolásra, és az Eladó nem engedélyezi az ahhoz való hozzáférést.

 5. A Vevő személyes adatainak az Eladó általi védelme és feldolgozása tekintetében az alábbi, itt elérhető Adatvédelmi szabályzatot kell alkalmazni: https://www.queens.hu/hu/consent/privacy-policy

 6. Ezen Általános Üzleti Feltételek, azok részeit is beleértve, 5.5.2022-től érvényesek és hatályosak és eltörli az előző üzleti feltételek változatát, azok részeit is beleértve. A feltételek rendelkezésre állnak az eladó székhelyén és telephelyein vagy elektronikus formában a www.queens.hu weboldalon.

 7. Az eladó elérhetőségei:  

Kelt., Budapest 5.5.2022