III. Kommunikáció az adásvételi szerződés megkötése előtt a Vevővel, aki a Fogyasztó

III. 1. A negyedik rész I. címének törvényével összhangban. A 89/2012 Coll. Számú Polgári Törvénykönyv hatályos szövegében (a továbbiakban: CC) a következő információkat közlik az Eladóval a Szerződés megkötése előtt:

 

III. 2. A hibás áruk szállítási címe és az Eladó weboldaláról vásárolt áruk visszaküldési címe: FROGMAN s.r.o., Queens 26534C
East Gate Business park B1 - Magyar Posta, 2151, Fót, Hungary.Az áruk hibáira vonatkozó joghatások akkor is érvényesek, ha a számlázási címre kézbesítik őket.. Az Eladó számlázási címe megegyezik a vállalat székhelyének a jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott címével. A panaszok űrlapját letöltheti
ITT

 

III. 3. Az Eladó így az árut a Vevőnek a KV 2161. Sz. Törvényében előírt minőségben adja el

 1.        az áruk olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyekről a Vevő megállapodott az eladóval, és megállapodás hiányában olyan tulajdonságokkal, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő elvár az áruk jellege és promóciója szempontjából;

 2.        az áruk az eladó által megjelölt célra alkalmasak, vagy amelyekre általában használják;

 3.        az áruk mennyisége megfelelő;

 4.        megfelel a jogszabályok követelményeinek.

 

III. 4. Abban az esetben, ha az áru vásárláskor nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a Vevőnek joga van új, hibátlan árut kapni, ha az a termék jellege miatt nem ésszerűtlen. Ha a hiba csak az árucikk egyes részeire vonatkozik, a Vevő csak cserealkatrészeket kérhet; ha ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Ha a hiba jellege miatt aránytalan, különösen akkor, ha a hiba indokolatlan késedelem nélkül javítható, a Vevőnek joga van a hibát ingyenesen javíttatni.

 

III. 5. Ha a Vevő nem áll el a szerződéstől, vagy ha nem gyakorolja az új, nem hibás áruk szállításának, alkatrészek cseréjének vagy javításának jogát, akkor ésszerű kedvezményt kérhet a vételárból.

 

III. 6. A Vevőnek joga van árengedményre még akkor is, ha az eladó nem tud új, nem hibás termékeket kiszállítani, alkatrészeket kicserélni vagy az árut kijavítani, és ha az eladó nem pótolja az árut ésszerű időn belül, vagy ha a javítás komoly nehézségeket okozna a Fogyasztó számára.

 

III. 7. Ha 6 (hat) hónapon belül meghibásodás merül fel az átvétel után, akkor az a termék hibásnak minősül, már a Fogyasztó általi átvételkor.

 

III. 8. Hacsak az árukról nem rendelkezik kifejezetten, a Vevő az áru Fogyasztó általi kézhezvételétől számított 24 hónapon belül jogosult követelni a hibás teljesítéshez fűződő jogokat.

 

III. 9. Az Eladó nem felelős a hibákért, ha:

 1.        a tétel az átvételkor hibás volt, és ilyen hiba esetén a vételáron kedvezményt állapítottak meg;

 2.        az árukat használják, és a hiba megfelel az áruk használatának vagy elhasználódásának mértékének, amikor az árut a Vevő átvette;

 3.        a hibát a rendeltetésszerű használatból vagy az áru jellegéből adódó kopás (pl. élettartamának vége) okozza;

 4.        a hibát a Vevő okozta, és nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, a Vevő beavatkozása általi nem megfelelő karbantartásból vagy mechanikai károkból származott;

 5.        a hiba az eladó befolyásán kívüli külső esemény eredményeként merül fel.

 

III. 10. Az Eladó nem vállal felelősséget az olyan áruk hibáiért, amelyek olyan feltételeknek vannak kitéve - megemelkedett hőmérséklet, porosság, páratartalom, kémiai és mechanikai hatások -, amelyek a normál használathoz nem megfelelőek. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyeket az áruk (vagy alkatrészeik) normál használatából fakadó kopás okoz. A rövidebb élettartam ebben az esetben nem tekinthető hibának vagy panasznak.

 

III. 11. Az eladó a következő információkat továbbítja a fogyasztóknak a vételi szerződés távoli megkötése előtt is:

 1.        A távkommunikáció költsége nem különbözik az operátor / szolgáltató által a fogyasztótól kiszabott alapdíjtól; a Fogyasztó nem kényszeríthető kommunikációra az Eladóval az Eladó javára felszámított vonalon.

 2.        Az eladó az áruk átvétele előtt a teljes vételár megfizetését követeli meg. Fizetni banki átutalással, utánvéttel, online bankkártyás fizetéssel illetve a „Fizetés és szállítás” menüpontban meghatározott egyéb módokon lehet végrehajtani. A postai szolgáltatón keresztül történő kézbesítéskor a kézbesítési díjakat a „Fizetés és szállítás” dokumentumban szereplő díjtételek szabályozzák.

 3.        Az ügyfelek számára külön készített áruk esetén az áruk végső árának 30%-át kell letétbe helyezni; a Fogyasztó kívánsága szerint módosított szerződéstől nem lehet elállni 14 napon belül indoklás nélkül a VI.3 és VI. 4. bekezdések alapján.

 4.        Az eladó nem köt ismételt teljesítésre vonatkozó, vagy határozatlan időre szóló szerződéseket. Ilyen szerződés esetén az ismételt teljesítés szolgáltatója közli a legrövidebb időtartamot, amelyre a szerződő felek vállalják a szerződést, beleértve az árat vagy annak meghatározási módszerét egyetlen számlázási időszakra, amely mindig egy hónap, ha ezt az árat rögzítették, további adatok az adókról, díjakról és az áruk vagy szolgáltatások szállításának költségeiről.

 5.        az áruk és szolgáltatások összes ára szerepel a bolt webes felületén, beleértve az ÁFA-t, a „Fizetés és szállítás” dokumentumban felsorolt szállítási költségeket;

 6.         a Fogyasztónak joga van a megkötött szerződéstől elállni (hacsak másképp nem rendelkezik) a tizennégy napon belül, amely a következőkre vonatkozik:

                          i.      Adásvételi szerződés az áruk átvételének napjától;

                          ii.      olyan szerződés, amelynek tárgya többféle áru, vagy több alkatrész kézbesítése az áruk utolsó kézbesítésének napjától kezdve;

                          iii.      olyan szerződés, amelynek tárgya az áruk rendszeres ismételt kiszállítása az áruk első kézbesítésének napjától kezdődően, és amelynek elállását az Eladó szállítási címére vagy e-mail címre kell elküldeni: [email protected].

 1.        A Fogyasztó a következő esetekben nem állhat el a szerződéstől:

                          i.      ha a szolgáltatásnyújtást a Fogyasztó előzetes kifejezett hozzájárulásával teljesítették a Szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és az Eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a fogyasztót, hogy ilyen módon nem jogosult a Szerződéstől elállni ilyen esetben;

                          ii.      olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek árai a pénzügyi piaci ingadozásoktól függenek, függetlenek az eladó akaratától, és amelyek előfordulhatnak a szerződéstől való elállási időszakban;

                          iii.      a gyorsan károsodó áruk és az áruk, amelyek a szállítás után visszafordíthatatlanul keveredtek más árukkal;

                          iv.      olyan termékértékesítés, amelyet a Fogyasztó kívánsága szerint vagy személye számára módosítottak, a Vevő kérésére a szokásos ruházattól eltérően előállított árukra;

                           v.      zárt csomagolásban lévő áruk, amelyeket a Fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és amelyeket higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni;

                           vi.      audio- vagy videofelvétel vagy számítógépes program szállítása, ha annak eredeti csomagolása megsérült

                           vii.      újságok, folyóiratok vagy folyóiratok szállítása

                           viii.      a szállítás az az üzleti vállalkozás, amely ezeket a szolgáltatásokat egy meghatározott időn belül biztosítja

 1.        Visszavonás esetén a Fogyasztó viseli az áruk visszaküldésének költségeit, és távkommunikáció útján megkötött szerződés esetén az áru visszaküldésének költségeit, ha ezeket az árukat nem lehet szokásos postai úton visszaadni. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül a Szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül elküldi vagy átadja az eladónak az általa kapott árut.

 2.         A szerződésből való kilépéskor a törvényben előírt 14 napos határidőn belül (az Általános Szerződési Feltételek VI.3. cikke) az áruknak használatlannak, sértetleneknek kell lenniük, eredeti csomagolásukban, beleértve az összes tartozékot, teljes dokumentációval.

A Fogyasztónak joga van olyan módon kipróbálni az árut, hogy

 

- az árut (különösen a lábbelit) tiszta és száraz felületen teszteljék annak érdekében, hogy az áruk semmilyen módon ne szennyeződjenek,

 

- és ugyanakkor be kell tartania az ilyen vizsgálat alapvető higiéniai követelményeit - például zokni (lábbeli esetén) vagy alsónemű felett (ruházat esetén).

 

Ha a Fogyasztó nem tesz eleget a megállapított higiéniai feltételeknek, akkor ezek olyan áruk, amelyeket a fogyasztók védelméről szóló 97/7 / ES irányelv értelmében jellegüknél fogva nem lehet visszaküldeni távollevők között kötött szerződések útján.

 

Ebben az esetben az eladó követelései a következők:

 1.                     

az áruk állapota

az eladó követelése

hiányzik az eredeti csomagolás (doboz)

átalánykompenzáció 10 - 50%

súlyosan sérült eredeti csomagolás (doboz)

átalánykompenzáció 10 - 50%

koszos áruk

A szennyeződés mértéke alapján a levonás 35%-ig terjedhet.

hiányzó dokumentumok

átalánykompenzáció 711 HUF

hiányzó kiegészítők

a kiegészítők szokásos ára

 

A fentiekben nem meghatározott egyéb visszaküldött árukat mindig külön-külön értékelik, és az áruk eredeti állapotukba való visszaállításának tényleges költségeiről írásban értesítik a Fogyasztót.

Az eladó jogosult a fenti igényekkel csökkenteni az áru visszatérített vételárának összegét a Fogyasztó számára.

Ha a visszaküldött áruk állapotát nem teljesítik, a szerződésből 14 napon belül történő visszavonás esetén az eladó jogosult az áruk eredeti állapotába való helyreállításával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek megtérítésére.

 1.         A szerződéses felmondás lehetőségével (a Szerződési Feltételek VI.4. Cikke) a visszaküldött áruknak használatlannak, sértetleneknek kell lenniük, és az eredeti csomagolásban, az összes mellékelt tartozékkal együtt, teljes dokumentációval csomagolva.

A visszaküldött áruk feltételeinek nem teljesítése esetén a szerződés elállása esetén az Eladónak joga van megtagadni a vételi szerződéstől való elállást, és a visszaküldött árut visszajuttatni a Fogyasztónak.

 1.        A szerződést magyar nyelven kötik meg, az üzleti eset lezárása után az eladó archiválja a róla vonatkozó adatokat. A megkötött szerződést az eladó archiválja a megkötésétől számított legalább öt évig, de legfeljebb a vonatkozó jogszabályokban előírt időszakra, annak sikeres teljesítése céljából, és a harmadik, nem résztvevő felek számára nem elérhető.

III.12.   Amennyiben a panasz nem kerül elintézésre, úgy felhasználó jogosult a felügyeleti hatósághoz vagy az állami felügyelethez fordulni, amely a Magyar Kereskedelmi Felügyelet (Fogyasztóvédelmi felügyelet). Bővebb információt a felhasználók például a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/weboldalon találhatnak. A peren kívüli megegyezéssel mediátorok (független kommunikáció közvetítők a konfliktusban résztvevő felek között) is foglalkoznak. A mediátorok listája a https://birosag.hu/ weboldalon található, ahol a keresőbe megadhatja a fogyasztói vitákra szakosodottak listáját.